امروز: یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

یکصدو پنجاه و چهارمین جلسه عادی صحن علنی شورای شهر شیراز 99/07/20

۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۱۸:۰۴:۳۳

دیدگاه های شما