امروز: دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون هوشمند سازی شورای اسلامی شهر شیراز 99/07/22

۱۳۹۹/۰۷/۲۲ - ۰۷:۵۸:۲۶

دیدگاه های شما