امروز: چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

جلسه تدوین راهکارهای کاهش تخلفات و تسهیل ارائه خدمات در شهرداری 99/07/30

۱۳۹۹/۰۷/۳۰ - ۱۰:۲۰:۲۶

دیدگاه های شما