امروز: دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

یکصدو پنجاه و هفتمین جلسه عادی صحن علنی شورای شهر شیراز 99/08/18

۱۳۹۹/۰۸/۱۸ - ۱۶:۲۱:۲۸

دیدگاه های شما