امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

یکصدو شصتمین جلسه عادی صحن علنی شورای شهر شیراز 99/09/16

۱۳۹۹/۰۹/۱۶ - ۱۶:۳۸:۳۹

دیدگاه های شما