امروز: یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

یکصدو شصت و دومین جلسه عادی صحن علنی شورای شهر شیراز 99/09/23

۱۳۹۹/۰۹/۲۳ - ۱۶:۲۰:۰۴

دیدگاه های شما