امروز: جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

بررسی مصوبات و تکالیف شواری اسلامی شهر شیراز در حوزه معماری و شهرسازی 99/10/13

۱۳۹۹/۱۰/۱۳ - ۱۱:۴۲:۰۲

دیدگاه های شما