امروز: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

یکصدو شصت و ششمین جلسه عادی صحن علنی شورای شهر شیراز 99/10/21

۱۳۹۹/۱۰/۲۱ - ۱۶:۴۰:۲۲

دیدگاه های شما