امروز: شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

اهم مصوبات و اقدامات کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر شیراز

اهم مصوبات و اقدامات کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر شیراز

۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۰۸:۴۵:۲۰

دیدگاه های شما