امروز: دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

اقدامات کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک در حوزه مناسب‌سازي فضاهای شهری برای افراد تواخواه

اقدامات کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک در حوزه مناسب‌سازي فضاهای شهری برای افراد تواخواه
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۰۹:۴۱:۰۴

دیدگاه های شما