امروز: جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

شورای اسلامی شهر شیراز

طرح‌های انـسان‌محور کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسلامی شهر شیراز (دوره پنجم)

طرح‌های انـسان‌محور کمیسیون گردشگری و زیارت  شورای اسلامی شهر شیراز (دوره پنجم)
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۰۹:۵۹:۱۹

دیدگاه های شما