امروز: جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

شورای اسلامی شهر شیراز

عملکرد شورای اسلامی شهر شیراز در حوزه حمل و نقل عمومی (دوره پنجم - سال سوم)

عملکرد شورای اسلامی شهر شیراز در حوزه حمل و نقل عمومی (دوره پنجم - سال سوم)
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۰:۰۷:۴۹

دیدگاه های شما