امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

یکصدو شصت و هفتمین جلسه فوق العاده صحن علنی شورای شهر شیراز 99/10/29

۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۱۰:۴۳:۵۸

دیدگاه های شما