امروز: پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر شیراز 99/10/30

۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۳:۴۱:۵۰

دیدگاه های شما