امروز: دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

یکصدو شصت و هشتمین جلسه فوق العاده صحن علنی شورای شهر شیراز 99/11/02

۱۳۹۹/۱۱/۰۲ - ۱۱:۲۱:۲۲

دیدگاه های شما