امروز: یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

یکصدو شصت و هشتمین جلسه فوق العاده صحن علنی شورای شهر شیراز 99/11/02

۱۳۹۹/۱۱/۰۲ - ۱۱:۲۱:۲۲

دیدگاه های شما