امروز: پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

تعیین بودجه جاری و برنامه‌‌ای سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در کمیسیون فرهنگی شورا

بودجه جاری و برنامه‌‌ای سال ۱۴۰۰ سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری شیراز با نگاه انسان محوری در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر شیراز بررسی و تصویب شد.

یکصد و پنجاهمین جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر شیراز، با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا، معاونین و مدیران سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری، مدیرکل برنامه و بودجه همراه با اعضای گروه کارشناسان برنامه نویس بودجه شهرداری و همچنین مشاوران و کارشناسان شورا و شهرداری برگزار شد.

سید احمدرضا دستغیب، رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به سیاست‌های راهبردی فرهنگی و اجتماعی شورای دوره پنجم و برنامه‌های مصوب پنج ساله شهرداری در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گفت: بودجه جاری و برنامه ای سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی سال ۱۴۰۰ شهرداری شامل مبلغ پانصد و هفتاد میلیارد و نهصد و نود میلیون و نهصد و سی هزار ریال در بخش جاری و مبلغ پانصد و هجده میلیارد ریال در بخش برنامه ای و مناسبتی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری، در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر شیراز بررسی و به تصویب رسید.

وی خاطرنشان کرد: پس از بررسی و تصویب برش های بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری در سایر کمیسیون‌های تخصصی شورا، موضوع در کمیسیون تلفیق مطرح و پس از جمع‌بندی به منظور تصویب به صحن علنی شورا ارجاع خواهد شد.

پایان/

۱۳۹۹/۱۱/۰۸ - ۱۳:۴۴:۳۱

دیدگاه های شما