امروز: جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

تعیین تکلیف سامان‌دهی کارگران ساختمانی، دست‌فروشان و بارفروشان سطح شهر

در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز، عملکرد شهرداری در خصوص نحوه ساماندهی کارگران ساختمانی، دست فروشان و بارفروشان سطح شهر مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست پس از ارائه گزارش روسا و نمایندگان اداره کل فنی و حرفه ای، راه و شهرسازی و معاونت خدمات شهری شهرداری، سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری و سازمان فاوا شهرداری شیراز، مقرر شد که کارگروه فنی با محوریت سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی معاونت خدمات شهری شهرداری و با حضور نمایندگان تام الاختیار اداره های مرتبط و کارشناس کمیسیون تشکیل شود.
دکتر علی ناصری، رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری با اشاره به نقش مهم کارگروه های تخصصی در نحوه سامان دهی کارگران ساختمانی، بارفروشان و دست فروشان سطح شهر گفت: به منظور دسترسی آسان شهروندان به کارگران ساختمانی اعم از ساده یا ماهر، رفع سد معبر و کاهش حجم ترافیک حاصل از تجمع این افراد، ضروری است نسبت به در نظر گرفتن مکان هایی جهت حضور کارگران ساختمانی شهر شیراز متناسب با سیما و منظر شهری اقدام شود.
وی افزود: با توجه به مصوبه قبلی شورا لازم است کارگروه مذکور پس از بررسی لازم، نتیجه عملکرد سایر دستگاههای مرتبط را در خصوص مصوبه فوق الذکر، تهیه و به شورا ارایه کند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز اضافه کرد: این کارگروه فنی با در نظر گرفتن تمهیدات لازم جهت راه اندازی سامانه سامان دهی کارگران و استادکاران ساختمانی شهر شیراز، نسبت به ارائه برنامه زمان بندی راه اندازی سامانه مذکور اقدام کرده و نتیجه ظرف سه هفته آینده به شورای شهر ارائه شود.
وی با اشاره به تصمیم کمیسیون در خصوص تشکیل کارگروه دیگری در زمینه ساماندهی بارفروشان و دست فروشان گفت: کارگروه ضمن تهیه بانک اطلاعاتی دست فروشان و بارفروشان فعال در سطح شهر، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب در خصوص نحوه سامان دهی این گروه اقدام و نتیجه ظرف سه هفته آینده جهت بررسی به شورا ارائه شود.
ناصری در پایان اظهار امیدواری کرد که با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی موجود و با در نظر گرفتن وضعیت قشر آسیب پذیر دست فروشان و بارفروشان، هر چه سریعتر سامان دهی صورت پذیرفته تا ضمن نظارت دقیق، شاهد رفع دغدغه آنها باشیم.
پایان/

۱۳۹۹/۱۱/۳۰ - ۱۰:۳۱:۴۹

دیدگاه های شما