امروز: جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستغیب: ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری به سال آتی موکول شد

یکصد و پنجاه و پنجمین و آخرین جلسه سال ۱۳۹۹ کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسلامی شهر شیراز با سه دستور جلسه در خصوص بررسی عملکرد حوزه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی سازمان فرهنگی شهرداری در سال ۱۳۹۹، بررسی نحوه‌ی حضور و دستاورد های سازمان فرهنگی در چهاردهمین نمایشگاه گردشگری تهران و همچنین برنامه‌های پیش بینی شده سازمان فرهنگی در نوروز ۱۴۰۰ برگزار شد.

سید احمدرضا دستغیب رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به شرح وظیفه و اختیارات مصوب و قانونی پیش بینی شده در قوانین و مقررات شوراها گفت: یکی از اساسی ترین روشهای ارزیابی عملکرد اخذ گزارش از اقدامات انجام شده در یک بازده زمانی معین و مقایسه آن با برنامه های پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: چنانکه حاصل این بررسی و ارزیابی، عدم انحراف از برنامه پیش بینی شده و همچنین بدون تاخیر باشد، ارزیابی مثبت و قابل قبول تلقی می‌شود و در غیر این صورت ارزیابی عملکرد منفی و غیر قبول خواهد بود.
رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا افزود: با توجه به اینکه سازمان فرهنگی گزارش عملکرد های خواسته شده را به کمیسیون ارسال نکرده، ارزیابی عملکرد مزبور امکان پذیر نیست بنابراین ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری به سال آتی موکول شد تا پس از دریافت گزارش عملکرد مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.
ناظر شورای شهر در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با اشاره به سوابق و مکاتبات انجام شده گفت: علی رغم پیگیری ها و تاکید های مستمر اینجانب متاسفانه پیش بینی خوبی از نتایج ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری ندارم.
خاطرنشان می‌شود علی رغم مکاتبات انجام شده کمیسیون فرهنگی شورا با سازمان فرهنگی شهرداری برای ارائه گزارش از اقدامات انجام شده، متاسفانه تا روز برگزاری جلسه پاسخ کتبی برای کمیسیون فرهنگی ارسال نشده است.
پایان/

۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۲:۰۷:۲۵

دیدگاه های شما