امروز: جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دسترسی آسان به کارگران ساختمانی با راه اندازی سامانه شهر سرویس شیراز

یکصد و هفتاد و چهارمین نشست کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز ، با دو دستور کار ارائه گزارش شهرداری در خصوص سامان دهی کارگران ساختمانی و راه اندازی سامانه اطلاعات کارگران ساختمانی و همچنین سامان دهی دست فروشان وبارفروشان سطح شهر با حضور روسا و نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ؛  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، اداره کل راه و شهرسازی ، سازمان نظام مهندسی ، معاونت خدمات شهری شهرداری ، سازمان فاوا ، سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی  و اداره سلامت شهرداری شیراز  برگزار شد.

پس از ارائه گزارش از سوی دستگاه های مربوطه ، دکتر علی ناصری رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز  ضمن قدردانی از اداره کل فنی و حرفه ای و انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی بابت تهیه سامانه شهر سرویس گفت: با استفاده از این سامانه ، از ازدحام کارگران در مناطق مختلف شهر و مراجعه حضوری شهروندان و کارفرمایان در زمینه درخواست کارگران ساختمانی روزمزد و موقت جلوگیری و زمینه دسترسی آسان به این قشر فراهم می شود.

وی افزود: سامانه شهر سرویس به عنوان پل ارتباطی میان کارگران ساختمانی و کارفرمایان در جهت سهولت دسترسی و حمایت از این قشر راه اندازی خواهد شد.
در این نشست در خصوص دستور کار نخست مقرر شد : شهرداری (معاونت خدمات شهری) نسبت به تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی ، سازمان فاوا ، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای ، اداره کل راه و شهرسازی؛اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ؛ بنیاد مسکن ، انجمن صنفی کارگران و استاد کاران ساختمانی، اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسی و کارشناس کمیسیون سلامت ، جهت بررسی سامانه سامان دهی کارگران ساختمانی و همچنین ارائه پیشنهادها و راهکارهای تخصصی و اعلام تاریخ راه اندازی سامانه مذکور اقدام نموده ،  نتیجه را به شورای شهر اعلام نمایند . همچنین شهرداری (سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی) موظف شد گزارش نحوه طراحی و نصب ایستگاه های نه گانه جهت سامان دهی کارگران ساختمانی را به شورای شهر ارائه نماید .
در خصوص دستور کار دوم نیز مقرر شد : شهرداری (معاونت خدمات شهری) با تشکیل کارگروهی تخصصی و حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی ، اداره کل املاك شهرداری ، فرمانداری شهرستان شیراز ، اداره کل صمت ، اداره کل راه و شهرسازی ، نمایندگان دست فروشان و بارفروشان و کارشناس کمیسیون سلامت ، نسبت به معرفی مکان های مناسب در اختیار شهرداری و یا اداره کل راه و شهرسازی ، جهت سامان دهی دست فروشان وبارفروشان سطح شهر اقدام و نتیجه را به شورای شهر اعلام نمایند ، همچنین مقرر شد شهرداری  لایحه سامان دهی دست فروشان وبارفروشان سطح شهر را تنظیم نموده ، به شورای شهر ارسال نماید .

منبع خبر: کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری

۱۴۰۰/۰۱/۰۵ - ۲۰:۲۳:۲۳

دیدگاه های شما