امروز: جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دکتر ناصری: راه اندازی ایستگاه های سامان دهی کارگران ساختمانی در شهر شیراز

یکصد و هفتاد و ششمین نشست کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز ، با سه دستور کار ارائه گزارش شهرداری در خصوص آیین نامه مدیریت زیست محیطی پروژه های عمرانی شهرداری شیراز ، انتقال بازارچه پروتئین دروازه کازرون به ساختمان طبقاتی خیابان کارگر ، سامان دهی کارگران ساختمانی و راه اندازی سامانه شهرسرویس با حضور اعضای کمیسیون ، مدیران و نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ؛  سازمان تامین اجتماعی، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای ، اداره کل راه و شهرسازی ، اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان ، انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی شیراز، معاونت خدمات شهری شهرداری، سازمان های سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی، سامان دهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، فاوا ، اداره سلامت شهرداری ، مدیریت پروژه های اوراق مشارکت ، مدیران و نمایندگان مناطق ۲ و ۸ شهرداری شیراز برگزار شد.

پس از ارائه گزارش نمایندگان شهرداری در زمینه تهیه و تدوین آیین نامه زیست محیطی پروژه های عمرانی مقرر شد : آیین نامه مذکور جهت بررسی و طرح در صحن علنی به شورا ارسال گردد.
در خصوص انتقال بازارچه پروتئین دروازه کازرون به ساختمان طبقاتی خیابان کارگر و نحوه سامان دهی این بازارچه نیز مقرر شد : ظرف سه هفته کارگروهی با محوریت شهرداری (معاونت خدمات شهری و سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی) و با حضور ذینفعان و نمایندگان اداره های مرتبط موضوع را بررسی نموده ، نتیجه را به شورا گزارش نماید .
همچنین در این نشست در رابطه با نحوه سامان دهی کارگران ساختمانی و راه اندازی سامانه شهرسرویس مقرر شد : ظرف سه هفته شهرداری (معاونت خدمات شهری و سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی)  با حضور نمایندگان اداره های مرتبط موضوع را بررسی نموده ، نتیجه به شورا ارسال گردد .

منبع خبر: کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز

۱۴۰۰/۰۱/۲۱ - ۱۳:۵۱:۵۷

دیدگاه های شما