امروز: پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دکتر ناصری: لزوم فراهم کردن بستر زندگی سالم برای آسیب دیدگان اجتماعی

یکصد و هفتاد و هشتمین نشست کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز ، با چهار دستور کار گزارش شهرداری در خصوص طرح جامع توانمندسازی آسیب دیدگان اجتماعی، نحوه هزینه کرد مبلغ ۱۰۸ میلیارد ریال جهت سامان دهی سه هزار معتاد متجاهر در مراکز مورد تایید سازمان بهزیستی به مدت چهار ماه،  احداث کارخانه پردازش و بازیافت پسماندهای ساختمانی و مکان یابی سایت جدید ، همچنین راه اندازی سامانه تفکیک پسماند از مبدا ، با حضور اعضاء کمیسیون، مدیران و نمایندگان اداره بهزیستی و محیط زیست شهرستان شیراز، معاونت های خدمات شهری، معماری و شهرسازی، فنی و عمرانی، اداره پیشگیری و سامان دهی آسیب دیدگان اجتماعی، سازمان مدیریت پسماند و مدیر منطقه نه شهرداری شیراز برگزار شد.

به گزارش دفتر دکتر علی ناصری، در دستور کار نخست در خصوص طرح جامع توانمندسازی آسیب دیدگان اجتماعی ، پس از ارائه گزارش توسط معاونت خدمات شهری و رئیس اداره پیشگیری و سامان دهی آسیب دیدگان اجتماعی شهرداری ؛ دکتر علی ناصری رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به اهمیت طرح جامع توانمندسازی آسیب دیدگان اجتماعی گفت: در هر جامعه ای آسیب های اجتماعی وجود دارند و برای پیشگیری ، کنترل و کاهش آن نیز برنامه های گوناگونی تدوین و اجرا می شود.
وی به نقش اساسی خانواده و جامعه در پیشگیری از آسیب های اجتماعی اشاره کرد و افزود: در جهت توانمندسازی افراد و به ویژه آسیب دیدگان اجتماعی باید بستر و زمینه مناسب جهت زندگی سالم فراهم شود.
دکتر ناصری خاطرنشان کرد: در این راستا باید از همه منابع مادی و معنوی موجود بهره جست و در راستای ارتقاء  سلامت و کاهش آسیب های اجتماعی ، مشارکت مردم را به کار گرفت.
در ادامه مقرر شد : گزارش سازمان نظام روان شناسی و مشاوره استان فارس مبنی بر روند تهیه طرح جامع توانمندسازی آسیب دیدگان اجتماعی در کمیته روان شناسی مدیریت شهری شورا بررسی و نتیجه به کمیسیون سلامت ارائه گردد.
در خصوص دستور کار دوم با موضوع نحوه هزینه کرد مبلغ ۱۰۸ میلیارد ریال به منظور سامان دهی سه هزار معتاد متجاهر مقرر شد : گزارش شهرداری در قالب چهار گام جذب، ترك، آموزش و اشتغال، توسط اداره پیشگیری و سامان دهی آسیب دیدگان اجتماعی شهرداری تهیه تا ضمن ارائه در جلسه کمیته روان شناسی مدیریت شهری شورا ، نتیجه به کمیسیون اعلام شود.
در رابطه با دستور کار سوم نیز پس از ارائه گزارش از سوی شهرداری ، دکتر ناصری با تاکید بر اینکه پسماندهای ساختمانی می توانند به محیط زیست ، آسیب بسیار زیاد وارد نمایند گفت: توجه به پردازش ، بازیافت و دفن صحیح پسماندهای ساختمانی امری لازم وضروری است.
در این خصوص مقرر شد : با حضور دستگاه های مرتبط ، مکان یابی جدید سایت دفن پسماندهای ساختمانی صورت پذیرفته ، شهرداری نسبت به اخذ مجوزهای لازم اقدام نموده ، نتیجه را به شورا گزارش نماید.
همچنین مقرر شد : شهرداری نسبت به تهیه بسته های تشویقی جهت جذب سرمایه گذار به منظور احداث کارخانه پردازش و بازیافت پسماندهای ساختمانی اقدام نموده ، نتیجه را به شورا اعلام نماید.
در رابطه با دستور کار چهارم نیز مقرر شد : با توجه به آماده بودن زیرساخت های بهره برداری از سامانه تفکیک پسماند از مبدأ ، شهرداری نسبت به رونمایی از سامانه مذکور در منطقه چهار اقدام و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید.

منبع: کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز

۱۴۰۰/۰۲/۰۸ - ۰۸:۲۶:۴۳

دیدگاه های شما