امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

پیام رییس شورای اسلامی شهر شیراز به مناسبت روز شیراز

به نام خداوندگار اردیبهشت

خوشا سپیده‌دمی باشد آنکه بینم باز
رسیده بر سر الله اکبر شیراز

خوشا روز شیراز که این سال نیز با فیض رمضان کریم آمیخته است و نوای اذان و نیایش برکتی بیشتر به شهر هبه کرده است و از همین روزها و شب‌ها که قدرش از قدر هزاران ماه بیشتر است از خداوند بزرگ طلب آن دارم که سایه‌ی تیره‌ی این بیماری را که خاطر شیراز عزیز و جهان را مکدر ساخته است هر چه زودتر بزداید که شیراز نه لایق ظلماتست. 
قرن‌هاست که هزار پیر و ولی خواجگی شیراز کرده‌اند تا این خاک نیکروزان بماند و بماند بر مدار انسانیت، که شعر تر ریختند و فرهنگ گستراندند بر سر جهانیان؛ ما نیز به پیروی از آن اندیشه‌ی گران این سال‌ها به اعتبار رأی مردم خردمند و فرهمند شیراز و با سوگندی که بر آن‌ها نزد حضرت رب گذاردیم، کوشیدیم که ضمن ارتقای همه جانبه‌ی شهر و به پیوست آن، بن‌مایه‌ی شهر را که انسان است تعریفی تازه‌تر ببخشیم و انسان‌محوری را که زیست ارزنده‌تری به شهر خواهد بخشید، در صدر نگاه قرار دهیم، آنچه که شد و به فضل پروردگار خواهید دید، کاشتن بذرهایی است که ثمره‌ی آن را خود و فرزندانمان با توزیعی عادلانه در سال‌های پیش رو خواهیم یافت و صد البته برای این شهر هر چه در مقام خدمت انجام داده‌ایم کم است و کارهای نکرده بسیار.
که سعدی از حق شیراز روز و شب می‌گفت که شهرها همه بازند و شهر ما شهباز
امید که بماند به ناز و مردمش همواره در رفاه و رستگاری.

سید عبدالرزاق موسوی
رییس شورای اسلامی شهر شیراز 
پانزدهم اردیبهشت‌ماه سال یک‌هزار و چهارصد شمسی

۱۴۰۰/۰۲/۱۵ - ۰۷:۲۴:۰۷

دیدگاه های شما