امروز: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر شیراز 1400/02/21

۱۴۰۰/۰۲/۲۱ - ۰۹:۱۸:۵۵

دیدگاه های شما