امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

مصوبات یکصد‌ و هشتاد‌ و‌ سومین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز

یکصد‌ و‌ هشتاد‌ و‌ سومین جلسه عادی علنی شورای اسلامی شهر شیراز برگزار شد.

به  گزارش اداره اطلاع‌رسانی و پاسخگویی شورای اسلامی شهر شیراز در یکصد‌ و هشتاد و سومین جلسه این شورا که عصر امروز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه برگزار شد، لایحه دوفوریتی شهرداری شیراز، درباره دریافت مجوز درخصوص انعقاد قرارداد عاملیت و ضمانت انتشار پنج‌هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت قطار شهری سال ۱۳۹۹ به ‌منظور تأمین منابع تکمیل فاز یک خط دو قطار شهری با بانک شهر به رأی گذاشته شد.
اعضای شورا با تصویب دو فوریت لایحه یادشده، به شهرداری شیراز اجازه دادند با سه شرط به این امر اقدام کند؛ نخست آنکه کارمزد بانک بابت پذیرش عاملیت معادل یک‌و‌نیم درصد کل اوراق مشارکت منتشر شده برابر با ۷۵میلیارد ریال باشدِ؛ دوم اینکه
کارمزد بانک بابت پذیرش ضمانت معادل یک‌و‌نیم درصد کل اوراق مشارکت منتشر شده معادل ۷۵میلیارد ریال به اضافه اخذ  ۵درصد وجوه اوراق یادشده باعنوان وجه ضمان درنظر گرفته شود که  به صورت مسدودی برداشت، در حساب سپرده شهرداری نزد بانک عامل با حق برداشت صرفاً توسط بانک عامل قرار گیرد و  به‌منظور امتناع از نکول کوپن اوراق مبلغ سپرده غیر از وجوه اوراق در نظر گرفته  شود؛ افزون بر این،مبلغ بازمانده تا تسویه کامل شهرداری مسدود باشد؛ سومین شرط تعهد بازپرداخت  صددرصد اوراق از طرف شهرداری شیراز عنوان شد.

در دستور کار دوم، اعضای شورای اسلامی شهر شیراز به دیگر  لایحه دوفوریتی شهرداری درباره دریافت مجوز انعقاد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی پنج‌هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به‌منظور کمک به تأمین منابع مورد نیاز تکمیل فاز یک خط دو قطارشهری با شرکت تأمین سرمایه امین‍ پرداختند .
افزون بر اینکه دو فوریت لایحه به تصویب رسید، شورای شهر شیراز به دو شرط به شهرداری مجوز داد؛ نخست آنکه نرخ کارمزد پذیره‌نویسی  ۹ .۳ درصد ارزش اسمی اوراق منتشرشده  باشد و دیگر اینکه نرخ کارمزد بازارگردانی سال اول یک‌درصد، سال‌های دوم تا چهارم ۹ .۴ درصد سالیانه درنظر گرفته شود؛ به‌گونه‌ای که در صورت عدم اخذ مجوزهای پذیرش در بورس و به‌منظور نگهداری اوراق پذیرش نشده در بازار سرمایه و غیرقابل معامله در بازار ثانویه، کارمزد بازارگردانی سالیانه به ازای هر سال تا سر رسید اوراق معادل  ۲درصد کل اوراق منتشره به کارمزد فوق اضافه شود.
در ادامه این جلسه، لایحه یک‌فوریتی شهرداری شیراز درباره کاهش عوارض و بهای خدمات سال  ۱۴۰۰ شهرداری شیراز بررسی شد.
اعضای شورای اسلامی شهر مقرر کردند که موضوع با قید یک فوریت  به کمیسیون برنامه و بودجه، امورحقوقی و املاک شورا ارسال شود و تصمیم کمیسیون یاد شده در جلسه فوق العاده صحن علنی شورا در روز چهارشنبه به‌منظور تصویب نهایی ارایه شود.
دیگر دستور کار این جلسه به لایحه یک فوریتی شهرداری شیراز، درباره اصلاح مصوبه‌ای با موضوع «تهاتر و واگذاری سهم شهرداری حاصل از پروژه های اوراق مشارکت» اختصاص یافت.
این لایحه نیز با قید یک فوریت به‌منظور بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه، امورحقوقی و املاک شورا ارسال شد.
شوراییان در دستور کار پنجم  یکصد‌و‌هشتادو‌سومین جلسه علنی خود تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده را در روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه به تصویب رساندند.
در ادامه، طرح یک فوریتی جمعی از اعضای شورا، درباره حمایت از دانش‌آموزان مستعد بی‌بضاعت، با قید یک‌فوریت به کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
با عنوان کمیسیون اصلی رسیدگی‌کننده و برنامه و بودجه، امورحقوقی و املاک باعنوان کمیسیون فرعی رسیدگی‌کننده ارسال شد.
هفتمین دستور کار این جلسه به بررسی نامه فرمانداری شیراز، مبنی بر ایراد به مصوبه‌ای درباره طرح جامع فضای سبز شهری اختصاص یافت و اعضای شورا تصمیم‌ گرفتند که بر آن اصرار ورزند.
بررسی دیگر نامه فرمانداری شیراز مبنی بر ایراد به مصوبه اجرایی نحوه برگزاری هفته نكوداشت شيراز، دیگر دستور کار شورا بود که بدین‌صورت اصلاح شد:  آيين‌نامه اجرايی نحوه برگزاری هفته نكوداشت شيراز با هفت ماده و دو تبصره به تصويب رسيد و یک ردیف به بند الف ماده ۲ آن الحاق شد؛ بدین‌ترتیب  که نماینده فرمانداری شهرستان شیراز باعنوان نماینده عالی دولت درج شد.
دیگر دستور کار شورای اسلامی شهر شیراز  درباره اصلاح مصوبه بودجه سال ۱۴۰۰ بود.
اعضای شورا این مصوبه را به مبلغ ۴۷ميليارد و ۲۰۰ميليون ريال،اصلاح کرده، به تصويب رساندند.
لایحه یک‌فوریتی شهرداری شیراز با موضوع اخذ مجوز واگذاری عملیات ساخت و توسعه میدان اول میوه و تره‌بار به شرکت مهندسی و ساختمانی شمس عمران بدون تشریفات، به‌صورت ۱۰درصد نقد و ۹۰درصد غیرنقدی در شورای اسلامی شهر شیراز  بررسی شد و اعضا موضوع را به‌صورت  عادی به کمیسیون‌های سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری باعنوان کمیسیون اصلی رسیدگی‌کننده و برنامه و بودجه، امورحقوقی و املاک  باعنوان کمیسیون فرعی رسیدگی‌کننده ارسال کردند.
در ادامه این جلسه، اعضای شورای اسلامی شهر شیراز طرح کمیسیون شهرسازی و معماری را درباره اصلاح ضوابط مربوط به پارکینگ واحدهای تجاری، بالکن تجاری و دفتر کار در دفترچه ضوابط طرح تفصیلی بررسی کردند و مقرر شدموضوع، به کمیسیون شهرسازی و معماری شورا ارسال و نتیجه حداکثر ظرف مدت دو هفته به صحن علنی شورا ارایه شود.
دیگر دستور کار این جلسه به لایحه شهرداری شیراز، درباره ایجاد موزه مشروطه در پهنه بافت تاریخی فرهنگی اختصاص یافت که به کمیسیون تلفیق شورا ارسال شد.
تصمیم‌گیری درخصوص لایحه شهرداری شیراز، درباره بهای خدمات نقشه‌برداری و کارشناسی آخرین دستور کار یکصد‌وهشتادوسومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شيراز بود.
اعضای شورای شهر این لایحه را تصویب کردند و براساس ماده یک این مصوبه مقرر شد  شرح خدمات نقشه‌برداری عرصه و برداشت جزییات شامل نقشه‌برداری UTM دربرگیرنده برداشت و تهیه نقشه موقعیت ملک (پلاک ساختمانی) و حدودی از گذر مشرف به ملک برابر اعلام شهرداری با مختصات مبنایی و تهیه نقشه های اجرایی در سیستم  UTM ( بیضوی مبنای  ۸۴ بدین‌صورت تعیین شود:
۱. جانمایی ملک در بلوک در طرح تفصیلی و طرح تفکیکی و تطبیق آن با سند؛ ۲. اعلام عرض وضع موجود معابر از دو سوی ملک و ترسیم و مقایسه و اعلام مغایرت ابعاد سند و وضع موجود ملک و مشخص کردن وضعیت زیربنا و بالکن ملک و مجاورین بر روی گزارش؛ ۳. تحویل زمین به مالک با تنظیم صورت‌جلسه تحویل زمین و تهیه نقشه موقعیت زمین با درج موقعیت دقیق ملک در سیستم UTM  و اعمال عقب‌نشینی (در صورت وجود) و اعلام باقی مانده و اعلام کاربری و ضابطه ملک مطابق طرح های ارسالی از طرف شهرداری و میخ‌کوبی محدوده زمین؛ ۴. برداشت توپوگرافی به‌صورت پلان رقومی و منحنی میزان ۲۰سانتی‌متری به مقیاس  ۲۰۰‏. ۱ که همه عوارض طبیعی و مصنوع ملک و مجاور پلاک، لبه جدول، چهار‌طرف اعیانی، گوشه‌های حیاط، کف حیاط همسایه و تراز روی دیوار حیاط همسایه در آن لحاظ شده باشد؛ ۵. عکسبرداری از موقعیت ملک و مجاورین و بلوک و عارضه‌های طبیعی و مصنوع و ارائه به شهرداری و ۶.به روزرسانی اسامی معابر و کدهای پستی.
همچنین پیاده‌سازی نقشه مصوب شهرداری و پیاده‌کردن کف و بر و تایید جانمایی ساختمان بر اساس موقعیت برداشته شده عرصه (موضوع ماده ۱) و تهیه نقشه و عکسبرداری از موقعیت جانمایی و رنگه ریزی و عکسبرداری از موقعیت جانمایی
و رنگه‌ریزی، مشخص کردن خط کف پلاک اجراشده و پیشامدگی پلاک‌ها و عکسبرداری آن  و نیز کنترل نحوه دسترسی و تعداد دسترسی‌ها به عرصه، کنترل درختان و فضای سبز و کنترل محصوریت یا عدم محصوریت در بند الف این مصوبه مشخص شد.
در ماده ۲ این مصوبه شرح خدمات نقشه‌برداری، گودبرداری و برداشت جزییات ارایه شده استِ؛ بدین‌صورت که نقشه‌برداری UTM شامل ارائه جزئیات دهانه آکس‌بندی ستون‌ها، کد کف گود‌برداری و محل قرارگیری بیس پلیت‌ها، کد کف معبر و خاکبرداری، فاصله آکس تا آکس بیس‌پلیت‌ها و ستون‌ها تعریف شده؛ افزون بر این، مشخص‌کردن خط کف پلاک اجراشده و پیشامدگی پلاک‌ها و عکسبرداری آن و نیز  تطبیق نقشه ثبتی کل عرصه با عکس هوایی  املاک داری سند مشاع که عرصه در تصرف مالک نباشد و ارایه به شهرداری تعیین می‌شود.
در ماده ۳ این مصوبه شرح خدمات نقشه‌برداری فونداسیون و برداشت جزییات تعریف شده استِ؛ بدین قرار که نقشه‌برداری UTM شامل ارائه جزئیات دهانه آکس‌بندی ستون‌ها، کد کف گودبرداری و محل قرارگیری بیس‌پلیت‌ها، کد کف معبر و خاکبرداری، فاصله آکس تا آکس بیس‌پلیت‌ها و ستون‌ها و کد ارتفاعی روی فونداسیون و تهیه نقشه‌های تک‌خطی فونداسیون به‌صورت  و مشخص‌شدن محل رمپ و چاله آسانسور و سایر جزییات در این دسته قرار می‌گیرد.
در ماده چهارم،  کارشناسی بازدید برای اعیان املاک دارای پایان کار (بدون نقشه برداری) تعریف شده است؛ بر این اساس، کنترل عدم تغییر زیر بنا، کاربری و جزئیات باز شدن جهت درها و پنجره‌ها براساس پایان کار و اعلام مغایرت درصورت مشاهده هرگونه تغییر نسبت به پایانکار تبیین می‌شود.
در ماده  پنجم  شرح خدمات کارشناسی بازدید برای عرصه فاقد اعیان (بدون نقشه‌برداری) ارایه شده است و براساس آن کنترل محل جانمایی ملک، کنترل محصوریت یا عدم محصوریت، کنترل نحوه دسترسی و تعداد دسترسی ها به عرصه، کنترل درختان و فضای سبز، نام معابر یا معبر، کنترل نقشه یو تی ام تهیه شده، وضعیت مجاورین و تغییرات معبر، تهیه عکس  در این دسته‌بندی جای می‌گیرد.
ماده ششم این مصوبه به معرفی شرح خدمات کارشناسی بازدید و نقشه‌برداری تک‌خطی عرصه و اعیان به‌منظور عدم خلاف و پایان کار اختصاص دارد؛بدین‌گونه که تهیه عکس از محل و کاربری‌های ساخته‌شده، نماها، در اتومبیل‌رو و نفررو، محوطه حیاط و فضای باز نورگیر و حیاط خلوت، رمپ و پارکینگ‌ها، دست‌انداز پشت‌بام و تأسیسات در این مجموعه قرار می‌گیرد.  
همچنین در بخش «ب» این ماده  تکمیل و ارائه نقشه‌های مغایرت ساختمان اعم از اضافه‌بنا و پیشروی، برداشت همه زیربنا و کاربری‌ها به تفکیک، نحوه بازشدن درها و نوع آن‌ها، کنترل رعایت عقب‌نشینی و تصرف مسیر تبدیل و تغییر کاربری در زمان عدم خلاف و پایان کار، تکمیل فیلدهای سایر امکانات براساس زیرسیستم شهرسازی عنوان شده است.
در بخش «ج» تهیه نقشه معماری همچون ساخت درخصوص بر و کف پیاده‌شده، مرحله عدم خلاف و پایان کار ساختمان، کنترل حریم تجاری، عمق تجاری، آسانسورها، درز انقطاع و رفع مشرفیت  و در بخش «د» نیز  تکمیل فرم بازدید اطلاعات ملک، اطلاعات ساختمان، اطلاعات آپارتمان و اطلاعات اصناف درج شده است.
ماده هفتم این مصوبه کنترل جانمایی صحیح ملک در همه مواد  ۱  تا ۶ الزامی عنوان شده استِ؛ افزون بر این، در همه نقشه‌برداری‌هایی که در مواد  ۲ الی ۶ انجام می‌پذیرد، کنترل و درج اطلاعات مربوط به ماده  یک در خصوص عرصه الزامی است.
ماده نهم این مصوبه عنوان می‌دارد که  بهای خدمات ثبت درخواست، نقشه‌برداری و کارشناسی بازدید که به شهروندان ارایه می‌شود، بدین‌شرح خواهد بود:
ثبت درخواست و پاسخ استعلام، ثبت درخواست و پاسخ گواهی، ثبت درخواست و پاسخ تقاضا و ثبت درخواست و پاسخ پروانه  رایگان است.
نقشه‌برداری قطعات تا ۵۰۰ مترمربع عرصه در طبقه‌بندی عرصه و برداشت جزییات ۳میلیون ریال،گودبرداری و برداشت جزییات ۲ میلیون ریال و فونداسیون و برداشت جزییات ۲ میلیون و ۸۰۰هزار ریال  مقطوع در نظر گرفته شده است.
نقشه برداری قطعات ۵۰۰ تا هزار مترمربع عرصه مازاد بر ردیف  ۵ در طبقه‌بندی عرصه و برداشت جزییات به ازای هر متر مربع اضافه ۵هزار ریال، گودبرداری و برداشت جزییات هر مترمربع اضافه ۲هزار و ۵۰۰ ریال، فونداسیون و برداشت جزییات به ازای هر مترمربع اضافه ۲هزار و ۵۰۰ ریال تعیین شده است.
نقشه‌برداری قطعات از هزار تا دوهزار  مترمربع مازاد بر ردیف ۶ در طبقه‌بندی  عرصه و برداشت جزییات به‌ازای‌هر مترمربع اضافه ۳هزار ریال، گودبرداری و برداشت جزییات به ازای هر مترمربع اضافه یک‌هزار و ۵۰۰ ریال  و فونداسیون و برداشت جزییات به‌ازای هر متر‌مربع اضافه یک‌هزار و ۵۰۰‌ریال خواهد بود.
همچنین نقشه‌برداری قطعات از ۲هزار مترمربع عرصه به بالا مازاد بر ردیف  ۷ در طبقه‌بندی عرصه و برداشت جزییات به ازای هر مترمربع اضافه ۲هزار ریال، گود‌برداری و برداشت جزییات به‌ازای  هر مترمربع اضافه یک‌هزار و ۵۰۰ ریال و فونداسیون و برداشت جزییات به‌ازای‌ هر مترمربع اضافه یک‌هزار و ۵۰۰ ریال تعیین شده است.
در بند نهم، کارشناسی بازدید برای اعیان املاک دارای پایان کار (بدون نقشه‌برداری) به ازای هر متراژ یک میلیون و ۳۰۰‌هزار ریال خواهد بود.
کارشناسی بازدید برای عرصه فاقد اعیان بدون نیاز به نقشه‌برداری به‌ازای هر متراژ  یک میلیون ریال است و کارشناسی بازدید و نقشه‌برداری تک‌خطی عرصه و اعیان به منظور عدم خلافی تا ۲۷۰ مترمربع اعیان ۳میلیون ریال تعیین شده است این رقم برای مازاد بر ۲۷۰ مترمربع به ازای هر مترمربع اضافه ۳هزار و ۵۰۰ ریال خواهد بود.
کارشناسی بازدید و نقشه‌برداری تک‌خطی عرصه و اعیان برای پایان کار معادل تعرفه نظام مهندسی و ثبت اسناد رسمی است.
در تبصره  یک این مصوبه آمده است که  در زمان پایان کار و استفاده از کارشناسی بازدید و نقشه‌برداری تک‌خطی عرصه و اعیان، درصورتی‌که مالک در زمان ساخت ‌‌وساز هزینه کارشناسی بازدید و نقشه‌برداری تک‌خطی عرصه و اعیان را به‌منظور عدم خلافی پرداخت کرده باشد، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت هزینه پرداختی می‌شود.
در تبصره دو نیز عنوان شده که کارشناسی بازدید برای عرصه فاقد اعیان بدون نیاز به نقشه‌برداری درصورت نیاز به اصلاح نقشه‌برداری معادل ۵۰درصد موارد ۵، ۶، ۷ و  است که در بالا یاد شد.
کارشناسی بازدید و نقشه‌برداری در مواردی که دارای پایان کار باشد به شرح زیر محاسبه می‌شود:
الف) درصورتی‌که دارای نقشه‌های تک‌خطی باشد، صرفاً متراژ مازاد مشمول هزینه مطابق تعرفه نظام مهندسی می‌گردد.
ب) درصورتی‌که فاقد نقشه‌های تک‌خطی باشد، درصورت نیاز به اصلاحیه پایان کار و تهیه نقشه تک‌خطی، مشمول هزینه مطابق تعرفه نظام مهندسی است.
ج) برای اعیان املاک دارای پایان کار (بدون نقشه‌برداری) درصورت هرگونه تغییر در زیربنا به غیر از تغییر کاربری و نیاز به نقشه‌برداری مطابق بندهای الف و ب همین ماده محاسبه می‌شود.
در ماده ۱۱ این مصوبه درباره کارشناسی بازدید و نقشه‌برداری، شهرداری می‌تواند علاوه بر کارشناسان و نقشه‌برداران شاغل در شهرداری، از نقشه‌برداران دارای پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی ساختمان یا مهندسین مشاور ذی‌صلاح نقشه‌برداری استفاده کندِ؛ همچنین در ماده ۱۲ عنوان شده است که مصوبه مورخ ۲۰مهرماه ۱۳۸۸  و دیگر مصوبات مغایر با این مصوبه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن، ملغی است.
پایان/

۱۴۰۰/۰۲/۲۶ - ۱۸:۴۳:۰۵

دیدگاه های شما