امروز: یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه (فوق العاده) صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز 1400/02/29

۱۴۰۰/۰۲/۲۹ - ۱۳:۱۶:۲۴

دیدگاه های شما