امروز: جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر شیراز 1400/03/04

۱۴۰۰/۰۳/۰۴ - ۱۰:۴۱:۳۵

دیدگاه های شما