امروز: دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نخستین نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر شیراز و منتخبان شورای ششم

۱۴۰۰/۰۴/۰۶ - ۱۳:۲۸:۳۰

دیدگاه های شما