امروز: یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دیدار اعضا شورای اسلامی شهر شیراز دوره ششم با مدیران معاونت ها ،سازمان ها و شهرداران مناطق شهرداری شیراز 1400/05/16

۱۴۰۰/۰۵/۱۶ - ۰۹:۳۵:۲۶

دیدگاه های شما