امروز: چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون سومین حرم اهل بیت شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم) 1400/05/20

۱۴۰۰/۰۵/۲۰ - ۰۹:۴۴:۳۹

دیدگاه های شما