امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون اقتصاد وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم)1400/05/23

۱۴۰۰/۰۵/۲۳ - ۱۲:۲۲:۳۲

دیدگاه های شما