امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دهمین و یازدهیمن جلسه عادی صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم)1400/06/02

۱۴۰۰/۰۶/۰۲ - ۱۷:۲۹:۲۳

دیدگاه های شما