امروز: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون هوشمندسازی شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم)1400/06/08

۱۴۰۰/۰۶/۰۸ - ۰۹:۰۸:۰۳

دیدگاه های شما