امروز: شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون سومین حرم اهل بیت شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم) 1400/06/09

۱۴۰۰/۰۶/۰۹ - ۰۸:۴۸:۱۳

دیدگاه های شما