امروز: شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون اقتصاد وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم)1400/06/13

۱۴۰۰/۰۶/۱۳ - ۱۳:۳۶:۵۸

دیدگاه های شما