امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون سومین حرم اهل بیت شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم) 1400/06/16

۱۴۰۰/۰۶/۱۷ - ۰۹:۲۹:۳۸

دیدگاه های شما