امروز: جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

جلسه رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، اعضاء کمیسیون عمرانی شورای اسلامی و سرپرست شهرداری شیراز با رییس و معاونین و پیمانکاران سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز

جلسه رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، اعضاء کمیسیون عمرانی شورای اسلامی و سرپرست شهرداری شیراز با رییس و معاونین و پیمانکاران سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز 
این جلسه با هدف بررسی مشکلات عملیات عمرانی و پیشرفت پروژه عظیم خط دو مترو شیراز تشکیل شد.

۱۴۰۰/۰۶/۱۸ - ۱۸:۲۶:۵۸

دیدگاه های شما