امروز: جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی (فوق العاده) شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم) 1400/06/22

۱۴۰۰/۰۶/۲۲ - ۰۹:۳۰:۲۵

دیدگاه های شما