امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی (فوق العاده) شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم) 1400/06/29

۱۴۰۰/۰۶/۲۹ - ۰۹:۳۸:۲۵

دیدگاه های شما