امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

مصوبات بیستمین جلسه علنی عادی شورای اسلامی شهر شیراز

بیستمین جلسه علنی عادی شورای اسلامی شهر شیراز 

مصوبات بیستمین جلسه علنی عادی شورای اسلامی شهر شیراز نوع جلسه عادی علنی     

 

موضوع: نامه شماره ص1400/6090/5641 مورخ 18/7/1400 فرمانداری شهرستان شیراز، درباره برگزاری مراسم تحلیف

خانم سیده مریم حسینی عضو جدید شورا توسط فرمانداری محترم شیراز ، به شماره ثبت 4052/1400/ و مورخ 18/7/1400 دبيرخانه شورا، در بیستمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 18/7/1400، با حضور 12 نفر اعضای شورا بررسی و مستند به ماده 7 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن و تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب 11/1/1378 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی و ماده 4 دستورالعمل نحوه انجام مراسم تحلیف شوراهای اسلامی کشور مصوب 19/5/85 شورای عالی استانها، به شرح زیر تصمیم گیری شد

 

خانم سیده مریم حسینی با حضور جناب آقای عبدالرسول حقیقی معاون محترم برنامه ریزی و توسعه فرمانداری بعنوان نماینده محترم فرمانداری شهرستان شیراز، سوگندنامه عضویت در شورای اسلامی شهر شیراز را قرائت نمودند و پس از انجام مراسم تحلیف بعنوان عضو اصلی شورای اسلامی شهر شیراز جایگزین جناب آقای مهندس سیداحسان اصنافی انتخاب گردید./ش

تصمیم دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز

نوع جلسه عادی علنی         

 

موضوع: نامه شماره ص1400/5092/5641 مورخ 22/6/1400 فرمانداری شهرستان شیراز، درباره ايراد به مصوبه های شماره 1754/1400/ص مورخ 8/6/1400 و  1229/1400/ص مورخ 21/4/1400 با موضوع اخذ مجوز واگذاري سرقفلي غرفه هاي طرح توسعه ميدان اول ميوه و تره بار از طريق انتشار آگهي مزايده عمومي بر اساس قيمت پايه هيأت كارشناسان رسمي دادگستري، به شماره ثبت 3379/1400/ و مورخ 23/6/1400 دبيرخانه شورا، در بیستمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 18/7/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر تصمیم گیری شد

 

مقرر شد موضوع جهت بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه، امورحقوقی و املاک شورا ارسال گردد./ش

مصوبه دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز

نوع جلسه عادی علنی         

 

موضوع: لایحه دوفوریتی شماره 298040/1400 مورخ 14/7/1400 شهرداری شیراز، درباره انتشار 4000 میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی( اوراق مشارکت) جهت توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی شهر شیراز، به شماره ثبت 3975/1400/ و مورخ 14/7/1400 دبيرخانه شورا، در بیستمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 18/7/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

ضمن تصویب دوفوریت لایحه مذکور، به شهرداری شیراز اجازه داده می شود به منظور توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی

درون شهری، نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی (اوراق مشارکت) به مبلغ 4000 میلیارد ریال (چهار هزار میلیارد ریال ) با رعایت بند (ه) تبصره 5 قانون بودجه سال 1400 با بازپرداخت 50 درصد اصل و سود توسط دولت و 50 درصد اصل و سود توسط شهرداری اقدام نماید./ش

 

تصمیم دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز

نوع جلسه عادی علنی         

 

موضوع: طرح کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات شورا، درباره تغییر نام کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات به کمیسیون هوشمندسازی، فناوری های نوین و اطلاعات، ارسالی از کمیسیون مذکور، به شماره ثبت 3827/1400/ و مورخ 8/7/1400 دبيرخانه شورا، در بیستمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 18/7/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی و مستند به ماده 14 آیین نامه اجرائی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب 11/1/78 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی ، به شرح زیر به تصمیم گیری شد

 

 

با تغییر نام کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات به کمیسیون هوشمندسازی، فناوری های نوین و اطلاعات موافقت گردید./ش

 

مصوبه دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز

نوع جلسه عادی علنی         

موضوع: لایحه دوفوریتی شماره 302969/1400 مورخ 18/7/1400 شهرداری شیراز، درباره پرداخت عوارض نوسازی مساجد و اماکن مقدسه اسلامی، مدارس علمیه طلاب علوم دینی و معابد اقلیت های مذهبی( مسیحی- زرتشتی- کلیمی)، حرم های مطهر، امامزاده و امکان مقدسه وابسته، به شماره ثبت 4099/1400/ و مورخ 18/7/1400 دبيرخانه شورا، در بیستمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 18/7/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

 

ماده واحده:

ضمن تصویب دوفوریت لایحه مذکور، به شهرداری شیراز اجازه داده می شود عوارض نوسازی مساجد و اماکن مقدسه اسلامی، مدارس علمیه طلاب علوم دینی و معابد اقلیت های مذهبی( مسیحی- زرتشتی – کلیمی )، حرم های مطهر، امامزاده ها و امکان مقدسه وابسته، به گواهی مراجع مربوطه را از ابتدای سال 1400 تا پایان سال 1404، تا سقف 20% از محل ردیف اعتباری 150290 شیوه نامه کمک های بلاعوض شهرداری (مواد 16 و 17 دستورالعمل سابق بودجه) تأمین و پرداخت نماید./ش

مصوبه دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز

نوع جلسه عادی علنی         

 

موضوع: طرح کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی شورا، درباره به روز رسانی نقشه شهر با استفاده از روش بررسی میدانی، ارسالی از کمیسیون مذکور، به شماره ثبت 3654/1400/ و مورخ 1/7/1400 دبيرخانه شورا، در بیستمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 18/7/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

 

ماده واحده:

شهرداری مکلف است با استفاده از روش بررسی میدانی، نقشه شهر موجود در سامانه مدیریت نامگذاری اماکن و معابر شهری (منام) را جهت ثبت وضعیت دقیق نامگذاری معابر و اماکن عمومی به روز رسانی و مغایرت های موجود را به شورا گزارش نماید.

تبصره: در صورت وجود ردیف اعتباری بودجه شهرداری از آن ردیف استفاده نموده و در صورت نیاز به تغییر ردیف های بودجه، ردیف مورد نظر در زمان ارائه متمم یا اصلاح بودجه ارائه گردد./ش

مصوبه دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز

نوع جلسه عادی علنی         

موضوع: طرح کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا، درباره اصلاح ساختار مدیریت و بهره برداری از باغات مناطق و خانواده شهرداری شیراز، ارسالی از کمیسیون مذکور، به شماره ثبت 3311/1400/ و مورخ 28/6/1400 دبيرخانه شورا، در بیستمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 18/7/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده

 به منظور ساماندهی و بهره برداری مناسب از باغات شهرداری و ارائه خدمت به شهروندان ، شهرداری شیراز مکلف است مدیریت و بهره برداری از کلیه باغات خانواده را در اختیار سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قرار دهد.

تبصره یک: مسئولیت حفظ و نگهداری فضای سبز باغات به عهده سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری است.

تبصره دو: امکان استفاده از سامانه باغات شهرداری(garden.shiraz.ir) با قابلیت بازدید، انتخاب، رزرو و پرداخت هزینه

به هنگام و باجه ارائه خدمات حضوری، برای استفاده از فضای باغ، سکوها و امکانات رفاهی باغات برای عموم شهروندان فراهم گردد.

تبصره سه: شهرداری شیراز موظف است ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی و ارائه گزارش در خصوص باغات که امکان تبدیل به باغ خانواده وجود دارد، اقدام نماید. /ش

 

مصوبه دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز

نوع جلسه عادی علنی         

موضوع: طرح کمیسیون شیراز سومین حرم اهل بیت(ع) شورا، درباره نصب پرچم لبیک یا مهدی (عج) در جنب پل کابلی ولیعصر(عج)، ارسالی از کمیسیون مذکور، به شماره ثبت 3805/1400/ و مورخ 7/7/1400 دبيرخانه شورا، در بیستمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 18/7/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

 

ماده واحده:

شهرداری شیراز مکلف است در راستای تقویت فرهنگ مهدویت نسبت به جانمایی و نصب پرچمی متبرک به رنگ سبز مزین به نام عبارت مبارک (لبیک یا مهدی (عج)) و نصب المان مناسب در پارک جنب پل کابلی ولیعصر(عج) واقع در میدان ولی عصر(عج) در سال جاری از ردیف اعتباری شماره 1030401 با عنوان  پروژه زیباسازی سطح شهر زیرمجموعه المان های شهری اقدام نماید.

تبصره 1: شهرداری در صورت نیاز به منظور طراحی و نصب المان نسبت به برگزاری مسابقه اقدام نماید.

تبصره 2: شهرداری پس از طراحی جهت تصویب، طرح تهیه شده را به کمیسیون شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) ارائه نماید./ش

 

مصوبه دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز

نوع جلسه عادی علنی         

موضوع: طرح کمیسیون شیراز سومین حرم اهل بیت(ع) شورا، درباره طراحی المان مزین به نام مبارک حضرت اباعبداله الحسین(ع) در میدان امام حسین (ع)، ارسالی از کمیسیون مذکور، به شماره ثبت 3804/1400/ و مورخ 7/7/1400 دبيرخانه شورا، در بیستمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 18/7/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

 

ماده واحده:

شهرداری شیراز مکلف است اقدام لازم جهت نصب المانی فاخر و متناسب با نام امام حسین (ع) را درمحل میدان مذکور که عملیات سازمان قطار شهری درآن به پایان رسیده است را در سال جاری از محل ردیف اعتیار شماره 1030401 با عنوان پروژه بهسازی

زیبا سازی سطح شهر زیر مجموعه المان های شهر انجام دهد. در این راستا در صورت نیاز اقدام به برگزاری فراخوان طراحی نماید.

تبصره 1: شهرداری پس از طراحی جهت تصویب، طرح تهیه شده را به کمیسیون شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) ارائه نماید.

تبصره 2:  با توجه به استقرار ایستگاه و مسیر خطوط حمل ونقل ریلی در میدان مذکور، موازین و استانداردهای فنی و عمرانی لازم رعایت گردد. /ش

 

مصوبه دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز

نوع جلسه عادی علنی         

موضوع: طرح كميسيون هوشمندسازي و فناوري اطلاعات شورا، درخصوص بررسي پروژه مرکز داده (دیتا سنتر)، به شماره ثبت 4056 / 1400 / و مورخ 18 / 7 / 1400 دبيرخانه شورا، در بیستمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 18/7/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

 

ماده واحده:

شهرداری شیراز مکلف است نسبت به اجرای پروژه مرکز داده با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری حداکثر تا تاریخ 15/8/1400 اقدام نموده و حداکثر تا پایان سال جاری بخش نیازمندی شهرداری راه اندازی و تا پایان هفته دولت سال 1401

مرکز داده را تکمیل و به بهره برداری برساند.

تبصره: شهرداری شیراز مکلف است بودجه مورد نیاز را در لایحه متمم یا اصلاح بودجه سال جاری و در صورت نیاز در بودجه های سنوات آتی لحاظ نماید./ش

 

تصمیم دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز

نوع جلسه عادی علنی         

موضوع: لايحه شماره 153905 / 1400 مورخ 13 / 4 / 1400 شهرداري شيراز، درباره سلب قابليت استفاده عمومي از مقدار 92 / 62 مترمربع عرصه مازاد بر عرض معبر بدون تغيير در عرض معبر پس از اجراي طرح تفصيلي (مصوب توسط مراجع ذيصلاح) مجاور ضلع جنوب پلاك ثبتي 3 / 58 بخش 4 شيراز با كاربري باغ- مسكوني G211 و كد نوسازي 38-18-94-6، به شماره ثبت

 2122 / 1400 / و مورخ 23 / 4 / 1400 دبيرخانه شورا، ارسالي از كميسيون شهرسازي و معماري شورا، در بیستمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 18/7/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی و به شرح زیر تصمیم گیری شد

 

 

موضوع از دستور کار خارج شد و مقرر شد دراولین جلسه صحن شورا مجدداً بررسی گردد./ش

 

تصمیم دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز

نوع جلسه عادی علنی         

موضوع: لایحه یک فوریتی شماره 303073/1400 مورخ 18/7/1400 شهرداری شیراز، درباره لایحه تشویقی پرداخت عوارض نوسازی، بهای خدمات پسماند ،تنظیف معابر شهری و هزینه خدمات ایمنی سال 1400، به شماره ثبت 4107/1400/و مورخ 18/7/1400 دبیرخانه شورا، در بیستمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 18/7/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر تصمیم گیری شد

 

ضمن اعلام وصول لایحه مذکور، مقرر شد موضوع جهت بررسی با قید یک فوریت به کمیسیون برنامه و بودجه، امورحقوقی و املاک شورا ارسال گردد./ش

 

تصمیم دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز

نوع جلسه عادی علنی         

موضوع: پیرو تصمیم جلسه هم اندیشی مورخ 18/7/1400 شورای اسلامی شهر شیراز، درباره تغییر زمان جلسات صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز، در بیستمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 18/7/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی و به شرح زیر تصمیم گیری شد

 

مقرر شد زمان جلسات صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز از ساعت 15 لغایت 19 به ساعت 14 لغایت 18 (در روز یکشنبه هر هفته) تغییر یابد./ش

تصمیم دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز

نوع جلسه عادی علنی         

 

موضوع: موضوع تعیین زمان جلسات کمیسیون تلفیق شورا، در بیستمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 18/7/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی و به شرح زیر تصمیم گیری شد

 

 

 

مقرر شد جلسات کمیسیون تلفیق شورا در روزهای شنبه هر هفته از ساعت 18 لغایت 20 برگزار گردد./ش

تصمیم دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز

نوع جلسه عادی علنی         

موضوع: نامه شماره 293444/1400 مورخ 11/7/1400 شهرداری شیراز، درباره انتخاب سه نفر از اعضای محترم شورا جهت حضور در کمیته سفرهای خارجی به مدت یکسال، در بیستمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 18/7/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی ومستند به بند «و» ماده 6 آیین نامه نحوه اعزام مأموران و هیأت های شهرداری شیراز به خارج از کشور به شرح زیر تصمیم گیری شد

 

 

آقایان علی اکبر سلطانی و رضا محمدیان و محمد فرخ زاده بعنوان نمایندگان شورا برای عضویت در کمیته سفرهای خارجی به مدت یکسال انتخاب گردیدند./ش

تصمیم دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز

نوع جلسه عادی علنی         

موضوع: طرح دوفوریتی جمعی از اعضای محترم شورا، درباره تشویق مدال آوران مسابقات کشتی فرنگی جام جهانی نروژ، به شماره ثبت 4114/1400/و مورخ 18/7/1400 دبیرخانه شورا، در بیستمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 18/7/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر تصمیم گیری شد

 

ماده واحده:

ضمن تصویب دوفوریت طرح مذکور، شهرداری شیراز مکلف است ظرف مدت ده روز از محل ردیف اعتباری  150304 بودجه

سال 1400 شهرداری شیراز و با استعلام از اداره کل ورزش وجوانان استان فارس، به منظور تشویق مدال آوران شیرازی در مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی و آزاد نروژ 2021 نسبت به اهدای جوایز به نفرات مدال آور مسابقات به شرح زیراهدا نماید./ش

الف : آورنده مدال طلا (5 سکه بهار آزادی)

ب : آورنده مدال نقره (4 سکه بهار آزادی)

ج : آورنده مدال برنز ( 3 سکه بهار آزادی)

۱۴۰۰/۰۷/۱۸ - ۲۰:۲۸:۵۷

دیدگاه های شما