امروز: یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون گردشگری و زیارت (فوق العاده) شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم) 1400/07/19

۱۴۰۰/۰۷/۱۹ - ۱۳:۰۷:۴۴

دیدگاه های شما