امروز: جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم) 1400/07/19

۱۴۰۰/۰۷/۱۹ - ۱۳:۱۰:۲۴

دیدگاه های شما