امروز: چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی (فوق العاده) شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم) 1400/07/19

۱۴۰۰/۰۷/۱۹ - ۱۳:۱۲:۵۴

دیدگاه های شما