امروز: دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون سومین حرم اهل بیت شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم) 1400/07/21

۱۴۰۰/۰۷/۲۱ - ۰۸:۳۱:۴۱

دیدگاه های شما