امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون شهرسازی و معماری (فوق العاده) شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم )1400/07/22

۱۴۰۰/۰۷/۲۲ - ۱۰:۲۵:۳۴

دیدگاه های شما