امروز: دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون هوشمندسازی (فوق العاده )شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم)1400/07/24

۱۴۰۰/۰۷/۲۴ - ۱۱:۱۹:۳۶

دیدگاه های شما