امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم )1400/07/24

۱۴۰۰/۰۷/۲۴ - ۱۲:۱۷:۱۹

دیدگاه های شما