امروز: چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم) 1400/07/25

۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۳:۱۴:۲۵

دیدگاه های شما