امروز: چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون اقتصاد وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم)1400/08/01

۱۴۰۰/۰۸/۰۱ - ۱۲:۵۲:۳۲

دیدگاه های شما