امروز: سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم )1400/08/01

۱۴۰۰/۰۸/۰۳ - ۰۹:۴۴:۴۶

دیدگاه های شما