امروز: چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون اقتصاد وسرمایه گذاری( فوق العاده) شورای اسلامی شهر شیراز (دوره ششم)1400/08/05

۱۴۰۰/۰۸/۰۵ - ۰۹:۴۷:۱۶

دیدگاه های شما